ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Παντελής Σουπιός

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

bullet

Συμμετέχοντες Φορείς

bullet

Πακέτα Εργασίας

bullet

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

bullet

Κρισιμότητα του Εργου

bullet

Οικονομικά Στοιχεία

bullet

Εντυπο Υποβολής

Σύντομη Περιγραφή:

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι: α) η εφαρμογή πιστοποιημένων και καινοτόμων μεθοδολογιών και τεχνολογιών εντοπισμού και αντιμετώπισης ρυπαντών (εκτέλεση γεωφυσικών διασκοπήσεων στην επιφάνεια και εντός γεωτρήσεων, εκτίμηση κινδύνου λόγω αστοχίας οφειλόμενης σε σεισμική διέγερση, μετρήσεις και χημικές αναλύσεις αέρα, εδάφους και ρευστών, στατιστική ανάλυση και μαθηματική προσομοίωση των χωροχρονικών δεδομένων), β) η διεπιστημονική αντιμετώπιση του προβλήματος με τη συνεργασία επιστημόνων από επιμέρους τομείς του γεω-περιβάλλοντος (χημικοί μηχανικοί, φυσικοί, μαθηματικοί, γεωλόγοι, γεωφυσικοί-σεισμολόγοι, περιβαλλοντολόγοι), γ) η κατασκευή πρότυπων συστημάτων πρόληψης διαρροής ρύπων στο υπέδαφος, δ) η στατιστική αποτίμηση και η χωροχρονική ανάλυση των συλλεγομένων στοιχείων, ε) η πρόταση των καταλληλότερων τεχνικών απορρύπανσης δεδομένης της επιτόπιας παρακολούθησης του χώρου μελέτης που ως αποτέλεσμα έχει, τη γνώση του τύπου και της συγκέντρωσης του ρυπαντή και τα στοιχεία της κορεσμένης και ακόρεστης ζώνης του υπεδάφους, και στ) η διάχυση όλων των αποτελεσμάτων της έρευνας τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στους παραγωγικούς φορείς.

bullet

Χρήσιμες Πληροφορίες

bullet

Εντυπα Εργου

bullet

Παραδοτέα

 

 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Παράρτημα Χανίων - Ρωμανού 3 - 73133 Χανιά, Τηλ.: 28210-23004 Fax: 28210-23003
 

Σχόλια & Παρατηρήσεις - November 06, 2006