ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)

Επίλυση μη Γραμμικών Προβλημάτων Γεωφυσικής Διασκόπησης, Διάχυσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Διάδοσης Ηλεκ/τικών Κυμάτων σε Πλατφόρμες Παράλληλης Επεξεργασίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

              ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ                      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ                        ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

bullet

Συμμετέχοντες Φορείς

bullet

Πακέτα Εργασίας

bullet

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

bullet

Κρισιμότητα του Eργου

bullet

Οικονομικά Στοιχεία

bullet

Εντυπο Υποβολής

Σύντομη Περιγραφή:

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει μια ενοποιημένη προσέγγιση τόσο στην αριθμητική επίλυση με δικτυακούς υπολογισμούς (παράλληλη επεξεργασία) και με την βοήθεια αναλυτικών μεθόδων (ομάδες Lie) εφαρμοσμένων προβλημάτων, όσο και στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υπολογισμού για την επίλυση προβλημάτων μικρής ή μεγάλης κλίμακας σε θέματα γεωφυσικών διασκοπήσεων, σεισμολογίας, διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και σκέδασης αυτών καθώς και διασποράς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σύνθετες τοπογραφίες. Η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί για την παράλληλη επεξεργασία είναι ο προγραμματισμός περάσματος μηνυμάτων (Message Passing Interface), που δεν απαιτεί ένα μεγάλου κόστους παράλληλο υπολογιστή, αλλά υλοποίηση παραλληλίας τύπου Grid σε δίκτυο προσωπικών υπολογιστών, ενώ οι αλγόριθμοι θα αναπτυχθούν σε Fortran και C.Η επιλογή της εφαρμογής των προαναφερθέντων προβλημάτων σε πλατφόρμες παράλληλης επεξεργασίας με ενοποιημένη προσέγγιση οφείλεται στο γεγονός ότι τέτοια προβλήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένες υπολογιστικές ανάγκες αλλά παρουσιάζουν συγχρόνως τόσο οικονομικό όσο και κοινωνικό όφελος. Επίσης η μορφή τέτοιων προβλημάτων επιτρέπει πολύ συχνά την παραλληλοποίησή τους, είτε αυτή αναφέρεται στην παραλληλοποίηση δεδομένων (στο στάδιο της μοντελοποίησης-παραγωγής «συνθετικών» δεδομένων) είτε στην εφαρμογή παραλλήλων αλγορίθμων αντιστροφής (στο στάδιο της ερμηνείας των δεδομένων).

bullet

Χρήσιμες Πληροφορίες

bullet

Εντυπα Εργου

bullet

Σχετική Βιβλιογραφία

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης, Παράρτημα Χανίων - Ρωμανού 3 - 73133 Χανιά, Τηλ.: 28210-23004 Fax: 28210-23003
 Σχόλια & Παρατηρήσεις - 13/5/2004