ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Διδακτικές Σημειώσεις


Εργαστήριο Γεωφυσικής &
Σεισμολογίας

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣΜεταπτυχιακές / Διδακτορικές Διατριβές

MSc Thesis and MPhil/PhD research co-supervision

Petros Mpogiatzis

Πέτρος Μπογιατζής

2D seismic inversion of shallow subsurface, MSc Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Διατριβή ειδίκευσης με τίτλο: Αντιστροφή δύο διαστάσεων (2-D) σεισμικών δεδομένων διάθλασης για τη μελέτη της δομής επιφανειακών στρωμάτων του φλοιού της Γης, τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: Κ. Παπαζάχος, Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Π. Τσούρλος, Λέκτρορας Α.Π.Θ. και Π. Σουπιός, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης (101/24-9-2004 συνεδρίαση Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ.)

Completed
Kleanthis Symirdanis

(2009-    )

Development of tomographic geophysical methods for solving geotechnical and environmental problems, PhD Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: Π. Τσούρλος Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Γ. Τσόκας, Καθηγητής Α.Π.Θ. και Π. Σουπιός, Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης. Completed
Despina Kalisperi Assessment of groundwater resources in the north-central coast of Crete - Greece using geophysical and geochemical methods, PhD Thesis, Brunel University - UK. http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/4241 Completed
Asimina Kanta Aquifer delineation using shallow geophysics in the Keritis Basin of western Crete, Greece, MPhil Thesis, School of Earth and Environmental Sceinces, Univ. of Portsmouth, pp. 183. Completed
Athanasios Argyriou Use of GeoInformatics and Geophysics to Examine Tectonically Active Landscapes in Western Crete, Greece, PhD Thesis, School of Earth and Environmental Sceinces, Univ. of Portsmouth. Completed
Margarita Moisidi Geological geophysical and seismological investigations for earthquake hazard estimation in western Crete, http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/4454 Completed
Hamdan Hamdan Joint inversion of seismic and electric geophysical data for imaging the salt water intrusion in coastal aquifers, PhD Thesis, Technical University of Crete, Greece, pp. 188, 2009 Completed
Paraskeyi Seferou Hydrogeophysical Laboratory Methods/Simulations for Characterizing Porous Deposits, MSc Thesis, Georg-August Universitat – Gottingen, Hydrogeology and Environment Geosience (HEG), Germany, S2011 Completed
Stylliani Kirkou Development of time lapsed electrical geophysical methods for monitoring environmental changes, PhD Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: Π. Τσούρλος Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ., Ν. Παπαδόπουλος, Ερευνητής ΙΤΕ και Π. Σουπιός, Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης. In progress
Konstantina Gerodimou Application of Spectral Induced Polarization (SIP) measurements in contaminated lands, Technical University of Crete, Supervising committee, Antonis Vafidis-TUC, Konstantinos Komnitsas-TUC and Pantelis Soupios-TEI Crete In progress
     
Διδακτικές Σημειώσεις
Παντελής Σουπιός Τεχνολογίες Εντοπισμού Υδατικών Πόρων, 2011 (Θεωρία) σελ. 184
Σημειώσεις Εργαστηρίου Τεχνολογίες Εντοπισμού Υδατικών Πόρων σελ. 81
Ανάλυση Γεωπεριβαλλοντικών Δεδομένων με τη χρήση της MATLAB, 2005 σελ. 155
Σημειώσεις Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας, 2005 σελ. 62
 

Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης