Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαθέσιμο διδακτικό υλικό,

Sdao F., Parisi S., Kalisperi D., Pascale S, Soupios P., Lidakis N. and Kouli M., 2012, Geochemistry and quality of the groundwater from the karstic and coastal aquifer of Geropotamos River Basin (north-central Crete, Greece) accepted for publication in Environmental Earth Sciences. Download
Soupios P., 2011, Field and laboratory scale research in groundwater systems by using hydrogeophysical methods, Institute of Geophysics, University of Stuttgart, Germany Download
Sdao F., Parisi S., Soupios P., Pascale S., Lydakis N., 2010, ASSESSMENT OF VULNERABILITY TO POLLUTION AND GROUNDWATER QUALITY OF KERITIS RIVER BASIN (NORTH WEST CRETE, GREECE), Water Pollution 2010, 10th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Water Pollution, 9-11 June 2010, Bucharest, Romania Download
Kalisperi D. 2009, Assessment of groundwater resources in the north-central coast of Crete - Greece using geophysical and geochemical methods, PhD Thesis, Brunel University - UK. Download
Kanta A., Soupios P., Vallianatos F., Rust D., Barsukov P., 2009, The application of Time Domain Electromagnetic Method to characterize the Keritis Basin, in Western Crete, Greece, 3rd IASME / WSEAS International Conference on GEOLOGY and SEISMOLOGY (GES '09) Cambridge, UK, February 24-26, 2009 Download
Soupios P., Kalisperi D., Kanta A., Kouli M., Barsukov P. and Vallianatos F., 2009, Coastal aquifer assessment based on geological and geophysical survey, North Western Crete, Greece, Environmental Earth Sciences, doi 10.1007/s12665-009-0320-1 Download
Maria Kouli, Filippos Vallianatos, Soupios P., Dimitris Alexakis,, 2007, GIS - based morphometric analysis of Keritis and Tavronitis drainage networks, Western Crete, Greece, Journal of Environmental Hydrology, Vol. 15, 2007, pp. 1-17. Download
Kouli M., Soupios, P. and Vallianatos F., 2007, GIS – based water management in the Chania area, Western Crete, Studies in Mechanics, Environment and Geoscience, (eds.) J. Krope, S. Necasova, N. Tutyshkin, E. Sapountzakis and M. Mucciarelli, WSEAS Press, ISBN: 978-960-8457-70-6. Download
Kouli M., Lydakis-Simantiris N. and Soupios P., 2008, GIS-based aquifer modeling and planning using integrated geoenvironmental and chemical approaches, Groundwater: Modeling, Management and Contanimation (eds. Luka F. König and Jonas L. Weiss), Pub. Date: 2008, 4th Quarter, ISBN: 978-1-60456-832-5, Nova Publishers-USA (chapter is available here) Download
Soupios P., Maria Kouli, Filippos Vallianatos, Antonis Vafidis,  George Stavroulakis, 2007, Estimation of Aquifer Parameters from Surficial Geophysical Methods : A Case Study of Keritis Basin in Crete, Journal of Hydrology, May 2007, 338, 122-131, doi: 10.1016/j.jhydrol.2007.02.028. Download
Pantelis Soupios, Apostolos Sarris, Giorgos Papadakis, Michalis Papazoglou, Filippos Vallianatos, John Makris, 2005, Compilation of a Relational Digital Database for Monitoring and Management of GeoEnvironmental Data in Crete Region, πρακτικά του WSEAS 2005, Engineering Education, 12-14 July, Vouliagmeni, Athens, ISBN 960-8457-28-9, pp. 423-430 Download
Stampolidis, A, Tsourlos, P., Soupios, P., Mimides, Th, Tsokas, G., Vargemezis, G., Vafidis, A., 2005, Integrated geophysical investigation around the brackish spring of Rina, Kalimnos Isl., SW Greece, accepted for publication to Journal of Balkan Geophysical Society, Septemebr 2005. Download
Stampolidis, A., Soupios, P., Tsokas, G.N., Vallianatos, F., 2003, Detection of Leaks in Buried Plastic Water Distribution Pipes in Urban Places Using GPR – A Case Study, Ed. A. Yarovoy, Published by: International Research Centre for Telecommunications-transmissions and Radar, IRCTR, ISBN 90-76928-04-5, IEEE catalog number 03EX680 Download
Σεφερου Παρασκευή, 2005, Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους, Διπλωματική εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, σελ. 111. Download
   
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ (03 March 2011) Notes-ΤΗΕΟRΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ Notes-Lab
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣEΩΝ - ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ PPT-THEORY
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ PPT-9/2/2012
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ PPT-10/2/2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΧΕΙΑ
WATER IN CORE - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΧΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ, ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΑ
 
Επικοινώνια, email: soupios@chania.teicrete.gr, tel. 6932454042, http://soupios.chania.teicrete.gr/

 

 

Last updated: February 14, 2012

Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης